Kpopmap

HASHTAG HyunJi

HyunJi (Kim HyunJi / 김현지 )

HASHTAG
Nationality

Korean

Birthdate

Jun 30 1992

Height

165 cm

Weight

45 kg

Position

Vocal

avatar