Kpopmap

Z-Girls Priyanka

Priyanka (Priyanka Mazumdar / )

Z-Girls
Nationality

Indian

Birthdate

Jul 02 1997

Position

Vocal

SNS

avatar