Red Velvet’s Irene Shows That She’s A Fashionista In Paris Fashion Week

2

red velvet, red velvet irene, irene, red velvet profile, red velvet members, red velvet age, red velvet height, red velvet leader, red velvet weight, red velvet comeback, red velvet maknae
Idol Issue